Резултати од 1 колоквиум по предметот Социологија кај проф.д-р Пере Аслимоски