РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ (11.11.2016) - 2016/17