Одложување на испити кај Проф. Д-р Васко Речкоски

Испитите по предметите Анализа на ризикот во осигурувањето и Статистички методи во усложен сектор кај Проф. Д-р Васко Речкоски на сите насоки кои се закажани на ден 16.11.2016 год. во 14 часот се презакажуваат за на ден 28.11.2016 година (понеделник) во 12 часот.

Охрид
15.11.2016 год.
Проф. Д-р Васко Речкоски