Резултати од првиот колоквиум по предметот Информациски технологии

Резултатите од првиот колоквиум по предметот Информациски технологии, одржан на ден 10.11.2016 се дадени на следниот линк.