КПП-БФК-ОХ: бодовна состојба 6 - прелиминарна листа (14.11.2016)