ИЗВЕСТУВАЊЕ за ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК на Втор Циклус Студии

Се известуваат заинтересирани кандидати за запишување на Втор Циклус на студии на ФТУ дека ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ќе се одржи на 21.11.2016, 22.11.2016 и 23.11.2016.

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 30.11.2016.