Резулати – Зимски семестар 2016 - Колоквиум 1 - Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент Гастрономија, Исхрана и диететика