СООПШТЕНИЕ ЗА предмет РЕОСИГУРУВАЊЕ - I Колоквиум

Се известуваат студентите од Охрид, III година (V семестар) кој го имаат избрано предметот РЕОСИГУРУВАЊЕ дека I Колоквиум е закажан на ден 14.11.2016 год. (Понеделник) во 9 часот, Предавална 4 или Амфитеатар.

Предметен наставник,

Проф. Д-р Братислав Милошевиќ