СООПШТЕНИЕ за предмет Осигурителни операции - Испит

Испитот по предметот Осигурителни операции ќе се одржи на 24.11.2016 година во 14 часот.