СООПШТЕНИЕ - ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА НА НАСОКАТА ТУРИЗАМ, КАКО И СИТЕ ДРУГИ СТУДЕНТИ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ ДЕКА ВЕЖБИТЕ ЗАКАЖАНИ ЗА ДЕН 03.11.2016 – ЧЕТВРТОК НЕМА ДА СЕ ОДРЖАТ. ИСТИТЕ СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА ДЕН 08.11.2016ВТОРНИК ВО 11:00 ЧАСОТ.

 

                                                               Предметен наставник:

Охрид, 01.11.2016                                   Проф. Д-р Науме Мариноски