ИЗВЕСТУВАЊЕ за АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1, АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 и АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1, АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 и АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3

КОЛОКВИУМ 1 ќе се одржи на 9.11.2016 во 11.00 часот, во амфитеатар

 

Проф. Д-р Ирина Петровска