Известување за термини за прв колоквиум кај Проф. Д-р Лилјана Баткоска

Прв колквиум, зимски семестар, учебна 2016/17 година.

Професор: Проф. Д-р Лилјана Баткоска

Предмет: Деловна Психологија

Термин :  10. 11. 2016 година, во 09 часот

 

Предмет: Деловно Комуницирање

Термин :  08. 11. 2016 година, во 10 часот