ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЌЕ  СЕ ОДРЖАТ ВО ПОНЕДЕЛНИК, 31.10.2016 ВО 13.00

НАСОКИ                              ЦИШ МУС 1 СЕ.                ИЗБОРЕН 5 СЕМ.                                                                                                           

 

ПРОФ. Д-Р ИРИНА ПЕТРОВСКА