СООПШТЕНИЕ за колоквиум по Германски кај Проф. Д-р Елена Цицковска

Колоквиумот ќе се одржи во Среда, 02.11.2016 во 08:15 часот.