РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ОДРЖАНИ НА ДЕН 29.09.2016 Проф. Д-р Јованка Билјан