СООПШТЕНИЕ за предавањето по предметот Вовед во осигурување

Предавањето по предметот Вовед во осигурување ке се одржи на ден 8.10.2016 год. (сабота) во 10 часот.