СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН ПЕТТИ СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите кои  го избрале предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК  дека предавањата ќе се одржуваат во среда од 11.00  часот.

 

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН СЕДМИ  СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите кои  го избрале предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК  да се  јават за консултации во среда, 12.10 2016 во 11.00 ч. во кабинетот кај Проф. Д-р Ирина Петровска. 

 

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН ТРЕТ СЕМЕСТАР  - задолжителен семинар, студиска програма Менаџмент во услужен сектор

Се известуваат студентите кои  го избрале предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК  да се  јават за консултации во среда, 12.10 2016 во 11.00 ч. во кабинетот кај Проф. Д-р Ирина Петровска.