СООПШТЕНИЕ за РЕОСИГУРУВАЊЕ и ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО

Се известуваат студентите кои ги избрале предметите РЕОСИГУРУВАЊЕ и ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО дека часовите ќе се изведуваат во ПОНЕДЕЛНИК од 9 часот во Предавална 4.

 

5.10.2016 година                                           Проф. Д-р Братислав Милошевиќ