РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО СОВРЕМЕНИ ТЕОРИИ И СИСТЕМИ НА БЕЗБЕДНОСТ ОДРЖАН НА 26.09.2016 ГОД.