Одложување на часовите по англиски јазик

Се известуваат студентите дека часовите по Англиски јазик на сите насоки се одлагаат за наредната недела. За надоместувањето на часовите студентите ќе бидат дополнително известени од предметниот наставник.

 

Со почит,                 

Проф.д-р. Ирина Петровска