Прелиминарна ранг листа за четврт уписен рок 2016/17

Прелиминарната ранг листа за четврт уписен рок може да ја преземете од линкот што следи. 

Сите забелешки за прелиминарната листа може да ги доставите до Конкурсната комисија на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид