Известување за втори предавања - Проф.д-р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ

ВТОРИТЕ ПРЕДАВАЊА  ПО  ПРЕДМЕТИТЕ СОЦИОЛОГИЈА (задолжителен и изборен) И СОЦИОЛОГИЈА НА ТУРИЗМОТ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ во ПЕТОК (30.09.2016) ВО 09:00 ЧАСОТ.

 

 

Предметен професор:

Проф.д-р Пере Аслимоски                                                                                                                                   Охрид, 26.09.2016