РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТИ - Проф. Д-р Науме Мариноски 09.2016