Резултати Актуарска Математика, Проф. Д-р Цветко Андреевски, 09.2016