Соопштение за Социологија и Социологија на туризмот