Резултати - Проф. Д-р Лидија Симонческа 05.09.2016