Испит Кривично право кај проф д-р Миодраг Лабовиќ

Испитот Кривично право кај проф д-р Миодраг Лабовиќ ќе се одржи на 26.09.2016 година во 11 часот.