СООПШТЕНИЕ

Испитите кај проф д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на 12.09.2016 година во 12 часот.

Предметен професор

Проф. д-р Ивица Смиљковски