СООПШТЕНИЕ

Испитите Организиран криминал и корупција и Современи теории и системи за безбедност на II циклус се презакажуваат од 29.09. на 26.09.2016 во 11 часот.

 

Проф. д-р Марјан Николовски