СООПШТЕНИЕ

Испитот по предметот Кривично процесно право кај Проф. д-р Катерина Кристевска на студиската програма БФК ќе се одржи на 26.09.2016 година во 11 часот. 

Предметен професор,

Проф. д-р Катерина Крстевска