Решение за прием на студенти на втор уписен рок за академската 2016/2017 година

Во прилог е Ршението за прием на нови студенти на вториот уписен рок за академската 2016/2017 година. Примените кандидати треба да го завршат уписот во Службата за студентски прашања на 12.09 или 13.09.2016.

Сите забелешки во врска со објавеното решение треба да се доставато до Конкурсната комисија на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. 

Конкурсна комисија