Конечна ранг листа за прием на студенти за сите студиски програми на ФТУ 2016/2017

Почитувани кандидати,

Во прилог се конечните ранг листи за сите студиски програми на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. Ве молиме разгледајте ги резултатите. Сите забелешки доставете ги до Конкурсната комисија при Факултетот за туризам и угостителство.

Со почит,

Конкурсна комисија.