Резултати по: испитите кај Проф д-р Лариса Василеска, испитите кај Проф д-р Сашо Коруновски, Пензиско и Социјално Осигурување, Меѓународни царински конвенции и институции