Се известуваат студентите на студискaта програма „Безбедност и финансиска контрола“ - Охрид

Се известуваат студентите на студискaта програма „Безбедност и финансиска контрола“ - Охрид кои запишале повторување на предметна програма Кривично процесно право дека испитот ќе се одржи на 22.06.2016 (среда) во 11:00 часот.

доц. д-р Катерина Крстевска