Испитот на 2 циклус студии кај проф. Д-р Лидија Симонческа се одржи во вторник 28.06.2016

Се известуваат студентите дека испитот на 2 циклус студии кај проф. Д-р Лидија Симонческа се одржи во вторник 28.06.2016 во 09 часот.