Се известуваат студентите од втор циклус на насоката Безбедност и финансиска контрола

Се известуваат студентите од втор циклус на насоката Безбедност и финансиска контрола дека испитите кај Проф. Д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржат на 23.06.2016 година во 11 часот.

Од предметниот професор