Испитна сесија јуни 2016 - Велес

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 30.05.2016 до 03.06.2016 година.

РАСПОРЕД