Испитот по предметот Осигурителни операции кај М-р Трајче Латиноски се одложува

Испитот по предметот Осигурителни операции кај М-р Трајче Латиноски закажан на ден 10.06.2016 год. се одложува и ќе се одржи на ден 25.06.2016 год. (сабота) со почеток од 11 часот.