Втор колоквиум по предметот Осигурителни операции кај М-р Трајче Латиноски

Втор колоквиум по предметот Осигурителни операции кај М-р Трајче Латиноски ќе се одржат на ден 04.06.2016 год. (сабота) со почеток од 11 часот.