Резултати по предметите: Деловно планирање, Промотивни активности и Прелиминарна листа кај Проф. д-р Лилјана Баткоска