Испитите кај Проф. Д-р Лилјана Баткоска за втор и трет циклус студии

Се известуваат студентите од втор и трет циклус студии на сите насоки дека испитите кај Проф. Д-р Лилјана Баткоска во Јунска сесија закажани на 20.06.2016 година во 17 часот ќе се одржат во истиот ден во 12 часот.

Од предметниот професор.