Распоред на студенти за извршување на практична работа

Распоред на студенти за извршување на практична работа во угостителски објекти на насоките: Туризам, ХРМ, ГИД – прва и втора година за учебната 2015/2016.

Распоред