Сесии Јуни и Септември 2016

Пријавување на испитите за јунска сесија ќе се врши во службата за студентски прашања од 23.05.2016 до 27.05.2016 година.

Распоред на испити јунска сесија:

 

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 22.08.2016 до 26.08.2016 година.

Распоред на испити септемвриска сесија: