Втор колоквиум по предметот Туристичка Географија

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот Tуристичка географија дека вториот колоквиум се закажува за ден 17.05.2016 – вторник во 14:00 часот. 

Предметен наставник:

проф. д-р Науме Мариноски