Јунска и септемвриска сесија за 2 и 3 циклус студии 2016

Јунска сесија

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 13.06.2016 до 17.06.2016.

Распоред на испити:

Септемвриска сесија

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 12.09.2016 до 16.09.2016

Распоред на испити: