Вториот колоквиум по БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ

Вториот колоквиум по БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ ќе се одржи на 13.05. ( петок) во 11 часот