Предавањата по предметот Туристичка Географија

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот Туристичка Географија дека предавањата закажани за ден 03.05.2016 – вторник се презакажуваат за ден 06.05.2016 – петок во 08:00 часот.
 

Предметен наставник:
Проф. Д-р Науме Мариноски