Список на студенти од насоката МЕНАЏМЕНТ НА УСЛУЖЕН СЕКТОР на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид за спроведување на практикантска работа (учебна 2015/2016 година)

 1.  

индекс

Презиме

Име

Институција

III година - Менаџмент на услужен сектор

 1.  

15038

Ангелоски

Марјан

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15048

Аџиоска

Екатерина

НЛБ Тутунска банка - Струга

 1.  

15314

Балов

Мартин

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15046

Димоска

Маја

Дом на култура - Струга

 1.  

15075

Димоска

Сандра

Дом на култура - Охрид

 1.  

15073

Затуроски

Ангел

НЛБ Тутунска банка - Струга

 1.  

15043

Каровска

Бојана

НЛБ Тутунска банка - Охрид

 1.  

15116

Каровски

Јован

Дом на култура - Битола

 1.  

15121

Котеска

Ивана

Дом на култура - Охрид

 1.  

15283

Кукоска

Менка

Дом на култура - Струга

 1.  

15152

Менкиноска

Ивана

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15074

Миткова

Викторија

Дом на култура - Охрид

 1.  

15097

Митрески

Христијан

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15229

Мојсоска

Емилија

НЛБ Тутунска банка - Охрид

 1.  

15105

Мојсоска

Марија

Дом на култура - Охрид

 1.  

15063

Муедин

Џенана

Дом на култура - Охрид

 1.  

15174

Наумоска

Кристина

НЛБ Тутунска банка - Охрид

 1.  

15214

Наумоски

Еразмо

Дом на култура - Охрид

 1.  

15104

Ристоска

Ивана

НЛБ Тутунска банка - Охрид

 1.  

15215

Стефаноска

Марија

Дом на култура - Охрид

 1.  

15276

Стојаноски

Христијан

Дом на култура - Охрид

 1.  

15313

Тодоровски

Марко

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15103

Трајческа

Маја

НЛБ Тутунска банка - Охрид

 1.  

15323

Филипова

Јована

Дом на култура - Охрид

 1.  

15129

Филкоски

Младен

НЛБ Тутунска банка - Струга

 1.  

15128

Џајковски

Љупчо

Дом на култура - Охрид

 1.  

15045

Шикоска

Емилија

НЛБ Тутунска банка - Струга

 1.  

15159

Шокароска

Ивана

Охридско Лето - Охрид

I година - Менаџмент на услужен сектор

 1.  

15863

Алимовски

Енис

Дом на култура - Охрид

 1.  

16076

Андоноски

Давор

Дом на култура - Битола

 1.  

16132

Блажеска

Снежана

Охридско Лето - Охрид

 1.  

16039

Блажески

Иван

Охридско Лето - Охрид

 1.  

16006

Влаќеска

Ивана

Дом на култура - Охрид

 1.  

15931

Жилески

Христијан

Дом на култура - Охрид

 1.  

15894

Јаканоска

Теодора

Дом на култура - Струга

 1.  

16060

Јованоска

Натали

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15865

Карафилоска

Мартина

Охридско Лето - Охрид

 1.  

16004

Климоска

Маја

Дом на култура - Охрид

 1.  

15957

Костоска

Христина

Дом на култура - Охрид

 1.  

16007

Куциноска

Ивана

Дом на култура - Струга

 1.  

16058

Куциноски

Бобан

Дом на култура - Струга

 1.  

16046

Маркова

Весна

Дом на култура - Охрид

 1.  

16047

Матевска

Оливера

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15926

Митрески

Александар

Охридско Лето - Охрид

 1.  

16070

Митрески

Игор

Охридско Лето - Охрид

 1.  

16024

Михајлоска

Ели

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15991

Михајлоски

Дарко

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15941

Настевска

Марија

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15959

Наумоска

Маја

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15896

Недеска

Mарија

Дом на култура - Струга

 1.  

15893

Недеска

Даниела

Дом на култура - Струга

 1.  

16043

Петкоски

Ристе

Дом на култура - Охрид

 1.  

16003

Ристоска

Симона

Дом на култура - Охрид

 1.  

15939

Спасеска

Климентина

Дом на култура - Струга

 1.  

15872

Стојкоска

Катерина

Дом на култура - Охрид

 1.  

15875

Стојкоски

Љупчо

Дом на култура - Охрид

 1.  

15920

Тарабакоска

Ангела

Дом на култура - Струга

 1.  

16005

Тасеска

Симона

Охридско Лето - Охрид

 1.  

16062

Тодороска

Магдалена

Охридско Лето - Охрид

 1.  

15962

Филиповски

Добре

Дом на култура - Охрид

 1.  

16049

Чоневска

Мартина

Дом на култура - Битола

 1.  

15867

Џафери

Ахмедије

Дом на култура - Охрид

 1.  

15898

Шајноска

Ангела

Дом на култура - Струга

 1.  

16097

Шишкоска

Татјана

Охридско Лето - Охрид

 

 

Студентите да се јават за обавување на практичната работа во институцијата во која се распоредени почнувајќи од 16.05.2016 година.