Известување за студентите од насока Царина и шпедиција кои обавуваат пракса во шпедитерски компании (2015-2016)

Се известуваат студентите од насоката Царина и шпедиција кои се распоредени за обавување на задолжителната пракса во шпедитерски компании дека на 11.05.2016 година (среда) во 14:00 часот на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ќе се одржи подготвителна обука од страна на претставник од шпедитерска компанија.