Презакажување на предавањата по предметот Xрана и култура

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот Xрана и култура дека предавањата закажани за ден 03.05.2016 – вторник се презакажуваат за ден 06.05.2016 – петок во 10:00 часот.